SmartFlex® PL Stretch hood

SmartFlex® PL Stretch hood

Folia typu Strech Hood do bezpaletowego obrotu ładunków z możliwością ich sztaplowania.

Właściwości

Koncepcja bezpaletowego obrotu towaru bazuje na nowoczesnych maszynach do zabezpieczania ładunków folią typu Strech hood. Towar jest pakowany według określonego schematu. W początkowej fazie góra ładunku jest odpowiednio formowana przy użyciu folii podkładkowej w celu wzmocnienia późniejszej podstawy ładunku. Na towar nakładana jest następnie wewnętrzna warstwa folii strech hood, po czym ładunek z uformowanym dnem jest obracany i ponownie zabezpieczany folią SmartFlex® PL.

Wysoka wytrzymałość zgrzewu gwarantuje stabilność systemu bez użycia palet. Jednocześnie folia zapewnia wysoką stabilność kształtu  ładunku umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego profilu dna.

Zalety

  • wyeliminowanie palet (oszczędność drewna)
  • wykorzystanie technologii załadunku i transportu stosowanej przy obrocie paletowym
  • oszczędności po stronie kosztów w stosunku do folii termokurczliwych (grubość folii, mniejsze formaty folii, oszczędność energii)
  • dodatkowe oszczędności w przypadku wysyłki towarów do krajów, gdzie nie istnieje system wymiany palet. Możliwość spakowania znacznie większej ilości towaru w przypadku przesyłek kontenerowych.

Wymagania

Konieczne jest zastosowanie wózków widłowych z ruchomymi widłami.

Kontakt

Grazyna Knyhas
B+K Polska
47-344 Walce
Polska

Telefon +48 77 / 40 15 855

Wysłać e-mail