Indywiduialne Rozwiązania

Opakowania foliowe B+K spełniają najróżnorodniejsze wymagania i są dostosowywane indywidualnie do danego rodzaju produktu pakowanego. W przypadku produktów płynnych, środków spożywczych lub substancji niebezpiecznych oferujemy specjalne rozwiązania w celu ich pakowania.