Indywiduialne Rozwiązania

More about Hazardous material packaging, Food Law, LiquidFlex®, Papertouch® and ProTeclen®.

Opakowania foliowe B+K spełniają najróżnorodniejsze wymagania i są dostosowywane indywidualnie do danego rodzaju produktu pakowanego. W przypadku produktów płynnych, środków spożywczych lub substancji niebezpiecznych oferujemy specjalne rozwiązania w celu ich pakowania.

Kontakt

Weronika Pawelczyk
B+K Polska
47-344 Walce
Polska

Telefon +48 77 4076-329
Fax. + 48 77 4076-313

Wysłać e-mail