CleanFlex® Systemy ochrony

CleanFlex® Systemy ochrony

Ze względu na rosnące wymagania firma B+K stworzyła, zmodyfikowała i zoptymalizowała obok już sprawdzonych procesów takich jak ekstruzja, konfekcjonowanie i zadruk również inne możliwości produkcji z uwzględnieniem specyficznych systemów ochrony w warunkach clean room.

Opakowań wykonane z PE, Tyvek® lub laminatów mogą być wyposażone w dedykowane wentyle, zatyczki oraz systemy dokujące.

B+K projektuje z udziałem partnerów dostosowane do rozwiązań technicznych konkretnej instalacji rozwiązania ochronne /namioty bezpieczeństwa/ dla użytkowników w takich branżach jak produkcja izolatorów lub RABS. Rozwiązania ochronne SA wytwarzane w warunkach clean room.

B+K oferuje system continious liner bazujący na specjalistycznym know-how i wysokich wymaganiach odnośnie sterylności. Folie CleanFlex® mogą być zgrzewane zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki specjalistycznej metodzie zamykania opakowań uniemożliwiającej kontakt produktu i wnętrza opakowania ze środowiskiem zewnętrznym nadają się one optymalnie do zastosowania w systemach spełniających wysokie wymogi ochronne (containment).

Oferujemy rozwiązania high-containment gwarantujące duży potencjał oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

Kontakt

Weronika Pawelczyk
B+K Polska
47-344 Walce
Polska

Telefon +48 77 4076-329
Fax. + 48 77 4076-313

Wysłać e-mail

Downloads