Kodeks postępowania BME

Bischof + Klein

Poczynaniom naszej firmy przyświeca idea zróżnicowanego rozwoju. Firma B+K realizując swoją wizję, pamięta na każdym kroku o społecznej odpowiedzialności. B+K postępuje wg. zasad zawartych w Code of Conduct Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki. Współpracując z dostawcami, firma B+K kładzie bardzo duży nacisk na sprawiedliwe i odpowiedzialne warunki kooperacji.

B+K uwzględnia koncepcję społecznej odpowiedzialności oraz reaguje na:

 • każdy przejaw korupcji
 • łamanie prawa kartelowego
 • pracę przymusową
 • pracę dzieci
 • dyskryminacje


Jednocześnie szanujemy i wspieramy:

 • międzynarodowe prawa człowieka
 • ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy
 • sprawiedliwe warunki pracy
 • ochronę środowiska
 • poufne traktowanie informacji biznesowych


Firma B+K realizując te wartość wśród swoich bezpośrednich partnerów, oczekuje tego również od innych kooperantów.
Podobnie ważne są dla nas:

 • szkolenia naszych pracowników z zakresu prawa kartelowego w ramach szeroko zakrojonego programu compliance
 • dobrowolna walidacja programu środowiskowego wg. EMAS III
 • wewnętrzny zertyfikat etyczności
 • zrównoważony łańcuch dostaw – stała komunikacja między B+K a partnerem


Firma B+K corocznie składa dobrowolne sprawozdanie przejrzystości wg. kryteriów Code of Conduct BME. Bischof+Klein jest pierwszym przedsiębiorstwem z branży opakowań, które wstąpiło do grona 7.500 niemieckich przedsiębiorstw skupionych w Federalnym Stowarzyszeniu Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki.

Kontakt

Procurement Bischof + Klein
Procurement
D-49525 Lengerich
Niemcy

Telefon +49 5481 920-495
Fax. +49 5481 920-98495

Wysłać e-mail